KG Knutsson AB
Hammarbacken 8
191 49 Sollentuna
08 92 30 00

Göteborg
Ruskvädersgatan 10
418 22 Göteborg

kgk.se

UTRUSTNING:

AC/Serviceutrustning
Avgasinstrument
Balanseringsmaskin PV/LV
Batteriladdare
Billyftar PV/LV
Bromsprovare PV/LV
Diagnosinstrument
Däckomläggare PV/LV
Elmaskiner
Garagedomkraft
Hjulinställningsinstrument
Slangupprullare / Kabelupprullare
Tryckluftsmaskiner
Verkstadsinredning