FVU (Fordonsverkstadsutrustarna) är en branschförening bestående av svenska tillverkare, importörer och leverantörer av verkstadsutrustning. Vi består av ett drygt 20-tal företag med en omsättning på drygt 700 miljoner.

FVU ställer höga krav på sina medlemmar när det gäller miljö, ekonomi och kundservice. FVU:s logotyp är en symbol för kompetens, support och rätt pris. Det är en trygghet för dig som verkstadsägare att välja ett företag som är medlem i FVU.

  • FVU bevakar branschfrågor och sprider viktig information till marknaden.
  • FVU är ett forum för samverkan och erfarenhetsutbyte mellan medlemsföretagen samt ett organ för att agera i gemensamma branschfrågor.
  • FVU:s hemsida är en kanal för våra kunder att söka allmän information samt leverantör/ samarbetspartner som står för effektiva, kvalitativa produkter och tjänster.
  • FVU är en samlad resurs för hela branschen, kunder såväl som medlemmar.
  • FVU samverkar även med liknande organisationer i övriga Europa. EGEA
  • FVU tillsammans med SBF (Sveriges Bildelsgrossisters Förening) är mässarrangör för Automässan i Sverige, närmast år 2023.
  • FVU är mässarrangör för AUTOSERVICE XPO
  • FVU är remissinstans till Transportstyrelsen.